Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Zvýšený cholesterol

Vyšetření cholesterolu se od jiných liší v tom, že není primárně určeno ke stanovení diagnózy, ale je určeno k odhadu rizika vzniku a rozvinutí srdečních chorob. Protože vysoký krevní cholesterol je spojován s kornatěním tepen, srdečními chorobami a zvýšenou možností úmrtí na infarkt, je vyšetření cholesterolu považováno za běžnou součást preventivní zdravotní péče.

Vyšetření cholesterolu je doporučeno jako preventivní pro všechny dospělé osoby. Je často spojeno s rutinními preventivními prohlídkami a je obvykle prováděno s ostatními testy včetně HDL a LDL-cholesterolu a triacylglycerolů – často nazývaný lipidovým profilem.

Cholesterol je častěji vyšetřován (často vícekrát ročně) u pacientů užívajících léky nebo dietu ke snížení hladiny cholesterolu. Vyšetření slouží ke stanovení účinnosti dané léčebné metody a ke zjištění, zda cholesterol klesl k požadovaným hodnotám a zda se podařilo snížit riziko vzniku srdeční choroby.

Co způsobuje vysokou hladinu cholesterolu?

Více o problematice cholesterolu na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si zajímavé články o cholesterolu, které vznikly za přispění lékařů z oboru.

Máte vysoký cholesterol? Myslete na to, co jíte!