Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Vyšetření krve

Krev je životodárná tekutina skládající se z tekuté plazmy a buněk, kterými jsou červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Hlavní funkce krve je dopravovat živiny a základní elementy do tkání a odvádět odpadní produkty. Krev též transportuje buňky (leukocyty, abnormální nádorové buňky) a různé substance (aminokyseliny, tuky, hormony) mezi tkáně a orgány.

Vyšetření krve slouží ke stanovení vlastností a složení krve a vyhodnocení stavu organizmu. Laboratorní vyšetření krve se provádí v případě onemocnění, v rámci preventivní prohlídky nebo jako součást předoperační přípravy. Vyšetření v rámci preventivních prohlídek je velmi důležité, neboť může ukázat změny dávno předtím, než se nemoc projeví navenek.

Proč se nechat vyšetřit, jak se na vyšetření krve připravit a co výsledky znamenají najdete podrobně na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si na toto téma zajímavé články.