Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Tuberkulóza

 

Tato nemoc provází lidstvo od nepaměti, bohužel ani v jedné zemi na světě se ji nepodařilo úplně vymýtit. Mezi země s vyšším výskytem patří například Pobaltské státy, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Bulharsko a Rumunsko. Česká republika je řazena mezi země s příznivou epidemiologickou situací a je srovnatelná se západoevropskými zeměmi. Podle zdravotnických informací bylo v roce 2015 hlášeno 486 případů. Nakažení byli především z řad bezdomovců a cizinců.

Příznaky

Symptomy aktivní TB závisejí na tom, který orgán je postižen. Nejčastěji postiženým orgánem jsou plíce, proto uvádíme příznaky plicní TB: Chronický kašel, horečka, zimnice, hubnutí, únava

Laboratorní vyšetření

Příčinou onemocnění je Mycobacterium tuberculosis complex. Ochrana spočívá v rychlé diagnostice a správné léčbě. Diagnostika plicní TBC je založena na klinickém obrazu, zobrazovacích metodách a mikrobiologickém průkazu tuberkulózních bacilů. K určení definitivní diagnózy TBC je nejčastěji vyšetřováno sputum (vykašlaný hlen). Využívá se také kožní test, a pak ještě složitější krevní test, tzv. IGRA. Při podezření na mimoplicní TB je materiál odebírán podle příslušné mimoplicní lokalizace (moč, menstruační krev, mozkomíšní mok a další materiály). Na mikroskopii a kultivaci lez odesílat i vzorky tkání.

Léčba

Při léčbě aktivní TB se potíže zmírňují až ztrácejí v horizontu několika týdnů, přes to je ale nezbytné dodržet celkovou doporučenou dobu léčby (většinou 6 měsíců). Dlouhá doba léčby je potřebná k zabití co největšího počtu mykobakterií, tak aby nedocházelo k recidivě onemocnění. Nedodržení léčebného režimu vede ke vzniku rezistentních kmenů a tím k závažnější formě TB, která se léčí velmi dlouho.

Léčba TB musí být jak během hospitalizace tak v ambulatní fázi kontrolovaná,aby byla jistota, že nemocný léky skutečně bere v doporučeném dávkování.

Podrobněji o testování TBC na www.laboratornitesty.cz