Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Pohlavní choroby

Některé z nich se projevují jasnými příznaky – výtok z močové trubice či pochvy, vřídky, specifický zápach – ty upozorní na nutnost ihned vyhledat lékaře. Bohužel, některé probíhají nenápadně, a tak nemocná osoba nemusí o nemoci vědět a může ji dále přenášet

Kapavka - je nejčastější pohlavní nemoc. Obvykle se projeví akutním hnisavým zánětem sliznice urogenitálního traktu (močová trubice, rektum) s výtokem

Syfilis -  je infekční onemocnění, které může postihnout kterýkoliv orgán a neléčené může být příčinou úmrtí či invalidity. První příznaky - vřídek nejčastěji na pohlavním orgánu a oblastní zvětšení lymfatických uzlin, mohou být snadno přehlédnuty.

Chlamydiové infekce - probíhají často bez příznaků (muži 25 %, ženy 70 %) a jsou příčinou až 60 % zánětů močové trubice. Léčí se antibiotiky a často je nutné terapii opakovat. Neléčená infekce může být příčinou neplodnosti.

Trichomonóza - způsobuje zánět pochvy a močové trubice, u mužů je zpravidla bez příznaků.

Lidský papilomavirus (HPV) – jedna z nejčastějších sexuálně přenosných virových infekcí postihující nejen genitální oblast. Může vyvolat genitální bradavice, některé typy viru se podílejí na vzniku karcinomu děložního čípku.

Mykotické infekce - u žen se projevují výtokem z pochvy, výrazné je svědění, u mužů jsou často bez příznaků. Jsou léčitelné.

Herpes genitalis– virové postižení genitálu herpetickým virem, které se projeví bolestivými puchýřky.

Hepatitida B a C - jsou přenosné pohlavním stykem. Tyto viry postihují játra, vyvolávají jejich zánět a mohou je závažně poškodit.

HIV/AIDS– virus je přenášen zejména pohlavním stykem a kontaktem s infikovanou krví. Napadá a poškozuje bílé krvinky (T-buňky) a narušuje tak imunitní systém člověka. Tato nemoc je v současné době nevyléčitelná.

Podrobné informace na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si zajímavé články o problematice pohlavních chorob