Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Parazitární onemocnění

 

Paraziti jsou jedním ze čtyř hlavních skupin (mikro)organismů (bakterie, viry, houby a paraziti), které žijí na úkor hostitelského organismu.

Někteří z běžnějších parazitů:

prvoci, červi,ploštěnci, tasemnice, motolice, roup dětský, škrkavka dětská, vši,všenky, pijavice, roztoči, zákožka svrabová...

Jak se provádí laboratorní diagnostika parazitů v lidském těle? (odpovídá Přednosta Ústavu mikrobiologie LF UK a FN v Plzni RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.)

Parazitární onemocnění se prokazují nalezením a určením jejich původců v těle člověka. Podle lokalizace parazitů v těle jsme schopni zjistit jejich přítomnost z různých materiálů: střevní paraziti se prokazují vyšetřením stolice, krevní paraziti vyšetřením krve. Samozřejmě existují další druhy, které parazitují v jiných oblastech těla člověka a od toho se odvíjí i vyšetřovaný materiál: vyšetření kůže a útvarů na ní vzniklých, histologické řezy, kousky tkání, identifikace útvarů z těla člověka a jejich potvrzení jako parazitů nebo naopak vyloučení parazitárních agens. Samozřejmě existují výjimky. Např. k diagnostice našeho nejrozšířenějšího střevního parazita - roupa dětského - nám jen vyšetření stolice nestačí, ale musíme použít jinou metodu. Stejně je to s diagnostikou tasemnic. O všech těchto zvláštnostech dokáže každý parazitolog své klienty informovat a po dohodě i s infekcionistou indikovat vyšetření vhodného materiálu.

U parazitů, kteří mají kontakt s tkání hostitele a provokují svojí přítomností imunitní systém k tvorbě protilátek, používáme k potvrzení onemocnění i jejich detekci. V ČR se takto rutinně diagnostikuje onemocnění toxoplazmózou a toxokarózou. Na specializovaných pracovištích se takto diagnostikují i méně často se vyskytující onemocnění v naší republice nebo parazitární onemocnění importovaná z tropů.

Určit druh parazita není pro parazitologa problém. Identifikují se na základě specificky druhových morfologických znaků dospělců nebo jejich vývojových stádií (cysty prvoků, vajíčka helmintů, celý parazit nebo jeho část). Ale někdy se i při onemocnění může stát, že se v odebraném materiálu parazit nebo jeho vývojové stádium nevyskytuje. Proto se při přítomnosti klinických příznaků a po konzultaci s klinickým odborníkem běžně provádějí opakovaná vyšetření (stolice až 3x).

Více informací o jednotlivých vyšetřeních na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si zajímavé články o problematice parazitů.