Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Nemoci žil dolních končetin

1. Chronická žilní nedostatečnost

Tento stav vzniká při nedostatečné funkci povrchového i hlubokého žilního řečiště, narušené funkce žilních chlopní apod. Žilní nedostatečnost může vzniknout na podkladě vrozené nedostatečnosti chlopní, či na podkladě proběhlé hluboké trombózy žil. I existující křečové žíly mohou vést k žilní nedostatečnosti. Na druhou stranu platí, že již existující žilní insuficience může vést ke vzniku křečových žil.

2. Křečové žíly

Křečové žíly aneb žilní varixy neboli žilní městky jsou rozšířené povrchové žíly na dolních končetinách. Vznikají buď na základě přetížení povrchového systému při chronické žilní insuficienci, kdy špatně fungující chlopně ve spojovacích žilách umožní průtok krve z hlubokého systému do povrchového (normálně umožňují jen tok z povrchového systému do hlubokého), což vede k jeho přetížení a rozšíření žil. K podobnému efektu může dojít i při trombóze žil hlubokého systému dolních končetin. Varixy jsou spíše kosmetickou vadou, nicméně jimi krev protéká obtížněji, hromadí se v nich a to může vést k dalším komplikacím.

3. Žilní záněty

Zánět žil se označuje jako tromboflebitida a postihuje povrchový žilní systém dolních končetin. Zánět může být provázen vznikem krevní sraženiny tamtéž. Nutno podotknout, že tato sraženina (na rozdíl od sraženiny v hlubokém žilním systému při flebotrombóze) nemůže způsobit plicní embolii.

4. Hluboká žilní trombóza

Hluboká žilní trombóza je vážný stav, kdy vznikne krevní sraženina v hlubokém žilním systému dolních končetin. To vede ke zfialovění, otoku a bolesti v postižené končetině. Tento stav může vést k smrtelně nebezpečné plicní embolii, kdy se kus sraženiny utrhne a krví je zanesen do plicních cév, které ucpe.

5. Bércové vředy

Bércové vředy na dolních končetinách mohou mít tepenné a žilní příčiny, přičemž žilní příčiny jsou mnohem častější. Jde o to, že pokud výše uvedené choroby žilního systému trvají dlouhou dobu, může se to projevit narušením životaschopnosti tkání dolní končetiny. Při výskytu dalších rizikových faktorů a byť drobném poranění může pak snadno dojít k vzniku nehojícího se mokvavého a páchnoucího kožního vředu. Další informace si můžete přečíst v textu o bércových vředech.

O souvisejícím laboratorním vyšetření se dozvíte více na www.laboratornitesty.cz