Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Nadměrné tloustnutí a hormony

Mohou být příčiny obezity hormonální?

Ano mohou. K obezitě může přispívat nedostatek hormonů štítné žlázy tzv. hypotyreóza, dále pak u mužů vede k přibývání tukové tkáně nedostatek testosteronu. Jako další hormonální příčina obezity může být porucha funkce hormonu leptinu, označovaného také za „hormon sytosti“.

Jaké funkce má hormon leptin?

Leptin je tvořen převážně buňkami bílé tukové tkáně, adipocyty. V menší míře je také tvořen buňkami hnědé tukové tkáňe, kosterních svalů, žaludku či jater. Leptin reguluje výdej a příjem energie a poskytuje mozku zpětnovazebnou informaci o stavu energetických zásob.

Porucha hormonu sytosti leptinu – kdy na ni pomyslet, kdy hormon testovat?

Vzácně může být příčinou nesprávné funkce leptinu genetická mutace, kdy je poškozena buď tvorba leptinu, tvoří se leptin s defektní strukturou nebo je poškozen leptinový receptor. Tato genetická vada se projevuje již od dětství pocitem nekontrolovatelného hladu a žravosti. Vzniká tím obezita vysokého stupně. Je narušen metabolizmus lipidů i glukózy. To vede ke zvýšené produkci inzulinu a rozvíjí se inzulinová rezistence. Problém většiny obézních pacientů ale není v nedostatku leptinu, ale naopak v jeho přebytku. Produkce leptinu vypovídá o množství tukové tkáně v těle. Při zvýšeném množství tukové tkáně vzniká leptin ve větším objemu a pro obézní pacienty je spíše typická hyperleptinémie a rezistence vůči účinkům leptinu.

Je možnost nechat si hormon otestovat jako samoplátce?

Stanovení leptinu není v ČR hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je možné ho stanovit z krve při úhradě pacientem.

Existuje léčba při nedostatku hormonů?

Ano, u nedostatku hormonů je možné provádět terapeutické podávání synteticky vyrobených hormonů, které se nazývá suplementace. Tento postup se běžně užívá u hypofunkce štítné žlázy a též u nedostatku testosteronu. Terapeutické podávání leptinu, jako léku na obezitu, naráží na problém, že genetická mutace, a tudíž snížená hladiny leptinu je příčinou obezity jen u velmi malého počtu pacientů. U drtivé většiny nemocných je přítomna zvýšená hladiny leptinu, a tudíž podávání leptinu by vedlo ještě k dalšímu zhoršení stavu.

Odpovídá: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 

Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň