Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Mužské pohlavní hormony

O jaké hormony se jedná?

Testosteron je nejdůležitější steroidní hormon ze skupiny mužských pohlavních hormonů, androgenů. Je syntetizován především v Leydigových buňkách varlat a v menší míře v kůře nadledvin. Jeho množství roste v období pubertya pokles přichází s věkem. Od 30. roku života klesá hladina testosteronu přibližně o 1% ročně. Po 50. roce se pokles zrychluje. U mužů testosteron stimuluje spermatogenezi, a vývoj sekundárních pohlavních znaků, zvyšuje libido, soutěživost a agresivitu, hraje důležitou roli v nárůstu svalové hmoty a při prevenci osteoporózy. Dihydrotestosteron (DHT) patří též do skupiny androgenních hormonů. DHT vzniká ve tkáních přeměnou z testosteronu. Z celkového množství testosteronu se 6-8 % přeměňuje na DHT. DHT se váže přímo na androgenní receptory v těle a má třikrát vyšší afinitu k těmto receptorům než testosteron, proto je silnějším androgenem. V mužském těle je též v malém množství přítomen ženský pohlavní hormon progesteron jako meziprodukt syntézy androgenů.

 

Jaké problémy může způsobit nedostatek nebo naopak nadbytek androgenů u mužů?

Při nedostatku testosteronu docházet k úbytku kostní a svalové hmoty a nárůstu tělesného tuku. Tyto fyzické změny jsou častější s přibývajícím věkem, kdy hladina testosteronu postupně klesá. Snížená hladina testosteronu též vyvolává častější změny nálad, návaly horka nebo zvýšenou únavu. V sexuálním životě způsobuje nedostatek testosteronu snížení libida a zhoršní erekce. Nadbytek androgenů, většinou tedy testosteronu, způsobuje zvýšenou agresivitou a aroganci, může dodávat pocit nadřazenosti a vést k impulzivnímu chováním. Nadbytek testosteronu vede k vyššímu růst ochlupení a vousů a ke zvýšené produkci potu. Zvýšené hladiny testosteronu způsobují vyšší sexuální touhu.

Kdy a jak má smysl hladiny androgenů laboratorně testovat?

Laboratorní testování má smysl při projevech nedostatku či nadbytku androgenů, které byly popsány výše. Dále se provádí testování u dětí, kdy nesprávné hladiny vedou k poruchám pohlavního vývoje.

Který lékař testování indikuje a má smysl, aby si ho muž hradil jako samoplátce?

U jakéhokoliv lékařského výkonu je možná úhrada pacientem, ale vhodné je provedení vyšetření vždy po konzultaci s lékařem. Léčbu by měl vždy řídit příslušný odborný lékař.

 

Existuje léčba při nedostatku hormonů?

Ano, provádí se tzv hormonální substituce. Testosteron se může podávat ve formě tablet, injekcí nebo vstřebáním přes kůži formou gelů či gelových náplastí.

Odpovídá:  doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.  Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice Plzeň