Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Jaké testy prozradí, že má vaše srdce problém

Mnohdy zjistíme až u lékaře, že by mohlo být naše srdce nemocné. Držíme v ruce žádanku na odběr krve a z těch zkratek nejsme vůbec moudří. Existuje skupina testů a faktorů, které signalizují pravděpodobnost vzniku kardiovaskulární poruchy, koronární příhody nebo mozkové mrtvice. Nejdůležitějšími indikátory kardiálního rizika jsou osobní zdravotní údaje. Při určování rizika je velmi důležitý věk, dědičné předpoklady, váha, kouření, krevní tlak, sportovní aktivity a diabetes. Nejdůležitějšími krevními testy pro posouzení rizika jsou stanovení lipidů. Existují také další testy, které jsou při posouzení kardiálního rizika využívány. Mezi neinvazivní testy patří EKG, CT, magnetická rezonance (MR) a echokardiogram. Mezi invazivní testy patří angiogram a kardiální katetrizace. Některé z krevních testů jsme vybrali a nabízíme vám jejich stručné vysvětlení.

. LDL-cholesterol (Druh lipoproteinu, který je v krvi nosičem cholesterolu. Je označován jako „zlý“, neboť ukládá nadbytečný cholesterol ve stěnách cév a přispívá ke kornatění tepen a nemocem srdce.)

Kdy se vyšetřuje? 
LDL-cholesterol je stanovován v rámci vyšetření tuků, takzvaného lipidového panelu, společně s HDL-cholesterolem, celkovým cholesterolem a triacylglyceroly. Vyšetření by mělo být prováděno, zjistí-li se během preventivní prohlídky zvýšení celkového cholesterolu. Vyšetření je samozřejmě prováděno při podezření lékaře na aterosklerózu a riziko vzniku ischemických chorob srdečních. Ze všech forem cholesterolu v krvi je LDL-cholesterol považován nejdůležitější z hlediska určení rizika vzniku onemocnění srdce. Jelikož je rozhodování o léčbě často založeno na hodnotách LDL, vyšetření může být používáno ke sledování pacienta po zahájení diety či cvičení nebo k rozhodnutí o předepsání léků ke snížení cholesterolu.

. HDL-cholesterol (Druh lipoproteinu, který transportuje v krvi cholesterol. Říká se mu také „hodný“, neboť odstraňuje ze tkání přebytek cholesterolu do jater, která ho pak vyloučí do žluči.)

Kdy se vyšetřuje?

Vyšetření HDL-cholesterolu se používá společně s dalšími lipidovými testy ke stanovení rizika vývoje kardiovaskulárních chorob. U dospělých je indikováno stanovení krevního tukového spektra v rámci preventivních prohlídek v 18 letech. Je-li vše v pořádku, provádí se další preventivní laboratorní vyšetření ve 30, 40, 50 a 60 letech věku. Častější vyšetření posuzuje ošetřující lékař.

. Triacylglyceroly (Představují zásobárnu tuku v těle. Většina triacylglycerolů se nachází v tukové tkáni.)

Kdy se vyšetřuje?

Vyšetřují se jako součást lipidového profilu v případě posouzení rizika srdečních chorob. Část jich koluje v krvi a slouží jako zdroj energie pro svalovou činnost. Další triacylglyceroly se v krvi objevují po jídle, kdy jsou požité tuky přepravovány ze střev do tukové tkáně, kde jsou následně uloženy. Proto musí být vyšetření provedeno na lačno, aby výsledek nebyl zkreslen. Pokud trpíte cukrovkou, je měření triacylglycerolů velmi důležité, protože jejich koncentrace významně stoupá, pokud není cukrovka dobře kompenzována.

. CK (Kreatinkináza je enzym, který se nachází v srdečním svalu, mozku, kosterních svalech a jiných tkáních. Pomáhá buňkám vykonávat jejich normální funkce.)

Proč se nechat vyšetřit?

Pro zjištění, zda máte infarkt myokardu nebo poškození jiných svalů v těle. Využívá se v případě příznaků odpovídajícím infarktu myokardu, pociťujete-li bolesti svalů nebo svalovou slabost.

. Troponin (Troponiny jsou bílkoviny, které jsou součástí vláken srdečního nebo kosterních svalů. Laboratorní vyšetření může odlišit tzv. kardiální troponin, jehož zvýšená koncentrace v krvi ukazuje na poškození srdečního svalu.)

Proč se nechat vyšetřit?

Pro zjištění, zda máte srdeční infarkt nebo poškození srdečního svalu. Test se provádí bezprostředně po nástupu bolestí na hrudi nebo jiných příznaků, které by mohly být vyvolány srdečním infarktem, a pak znovu ve 4-6hodinových intervalech. Protože je třeba diagnózu infarktu myokardu stanovit co nejdříve, je možné provést druhé stanovení kardiálního troponinu již 1 hodinu po přijetí nemocného; umožnilo to zavedení tzv. vysoce senzitivních metod.

. Glukóza v plazmě (Glukóza je jednoduchý cukr, sacharid, který slouží v našem těle pro všechny buňky jako hlavní zdroj energie.)

Proč se nechat vyšetřit?

Jedním z indikátorů kardiálního rizika je diabetes, proto je velmi důležité vědět, zda tímto onemocněním trpíte. Prakticky vždy se vyšetření glukózy v krvi požaduje při vyšetření vašeho zdravotního stavu. Screening je zvláště důležitý, pokud se ve vaší rodině diabetes již vyskytuje, nebo máte nadváhu či vyšší věk. Pokud trpíte cukrovkou a nevíte o tom, můžete být v krajních případech ohroženi na životě. Chronická hyperglykémie může podmiňovat rozvoj dlouhodobého postižení cév, nervů a orgánů (může vést až k oslepnutí či selhání ledvin) a podílet se i na dalších komplikacích jako arteriální hypertenzi, cévní mozkové příhody a kardiovaskulární onemocnění.

 

Zde uvádíme jen stručný popis několika látek, které se testují k určení diagnózy. Vy máte jedinečnou možnost všímat si projevů svého těla, zajímat se o to, proč vás lékař posílá na odběry, porozumět jednotlivým zkratkám na žádance a dozvědět se, co vyšetření znamená. Důležité je zajímat se a mít dostatek informací k tomu, abyste žili spokojený život ve zdraví.

Co znamenají výsledky vyšetření výše uvedených testů, najdete na www.labtestsonline.cz .