Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je vážné onemocnění, způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu s následným odumřením části svalových vláken. Je to jedna z forem ischemické choroby srdeční. Hlavním klinickým projevem infarktu myokardu je typicky klidová dlouhotrvající bolest na hrudníku, která se může šířit do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v zádech nebo v oblasti břicha. U části nemocných proběhne však bez jakýchkoliv příznaků, nebo jen příznaků velmi slabých.

Odborníci radí naučit se rozpoznávat symptomy a v okamžiku, kdy se objeví volat záchranou službu. Lékař potvrdí či vyvrátí infarkt myokardu po natočení EKG křivky a na základě výsledků krevních testů. V časné fázi má nejvyšší diagnostickou citlivost myoglobin. Definitivním ukazatelem jsou Troponiny, které umožňují velmi citlivý a specifický důkaz poškození srdečního svalu. (U zdravého člověka je jejich hladina v krvi téměř nulová.)

Hlavní rizikové faktory jsou: porucha lipidového metabolismu, kouření, hypertenze, diabetes mellitus, břišní typ obezity, psychosociální faktory, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, nedostatečná pohybová aktivita a nadměrná konzumace alkoholu...

Více informací o diagnostice infarktu myokardu najdete na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si zajímavé články o problematice infarktu myokardu.