Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Hypertenze

Arteriální hypertenze (AH) je označením pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku –  hodnoty 140/90 a vyšší. Vaše srdce je pumpa, která svou činností zabezpečuje krevní oběh. Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého těla (do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěnu. Tato síla je nezbytná k udržení krevního oběhu a tím k zajištění dodávek živin a kyslíku pro vaše tělo. Nicméně pokud je tato síla příliš vysoká, je škodlivá jak pro cévy, tak pro srdce, mozek, ledviny a oči.

Jaké jsou příčiny

Ve většině (cca 90 %) případů zůstává příčina (AH) neobjasněna (tzv. esenciální). Pravděpodobně se uplatňují různé faktory, mezi něž například patří dědičné předpoklady, nevhodná strava, nedostatek pohybu, stres a jiné vlivy okolního světa, které obvykle působí společně. Samostatnými faktory pro vznik vysokého krevního tlaku jsou nadváha, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, kouření a příliš slaná potrava.

Zbytek připadá na tzv. sekundární hypertenzi, u které známe příčinu. Jde zejména o postižení ledvin, diabetes mellitus, hormonální změny (Cushingův sy. a nemoc s nadprodukcí glukokortikoidů, Connův sy. s nadprodukcí aldosteronu, hypertyreóza, zvýšená produkce růstového hormonu), nádorová onemocnění (feochromocytom s nadprodukcí hormonů dřeně nadledvin, karcinoid), koarktace aorty, gravidita, užívání kokainu a budivých aminů atd.

Jak předcházet vysokému krevnímu tlaku

Více o vyšetření a léčbě arteriální hypertenze na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si zajímavé články o problematice hypertenze.