Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Celiakie

Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) autoimunitní onemocnění charakterizované abnormální imunitní odpovědí na lepek (gluten), bílkovinu obsaženou v povrchních vrstvách zrna pšenice, žita a ječmene. Výsledkem této imunitní reakce jsou zánětlivé změny sliznice tenkého střeva. Dochází ke snižování až vymizení mikroklků sliznice a tím k významné redukci resorpční plochy střeva.

Rozvíjí se porucha vstřebávání všech živin., vitaminů, minerálních látek, tekutin. Organismus není schopen dostatečně vstřebávat tyto látky, objevují se příznaky jejich nedostatku, nedostatečné výživy.

Změny jsou způsobeny vznikem autoprotilátek. Organismus celiaka při styku s lepkem vytváří protilátky nejen proti lepku (antigliadiny), ale též proti sliznici vlastního střeva a tím spouští zánětlivý proces. Pokud pacient nadále přijímá v potravě lepek, produkce protilátek trvá a poškozování sliznice pokračuje

Nejčastější možné příznaky celiakie:

 

 

Jediným léčebným opatřením u celiakie je celoživotní úplná a nepřerušovaná bezlepková dieta. Je nutné vynechat všechny produkty obsahující i stopové množství pšenice, žita a ječmene.Při včasné diagnoze a trvalém dietním režimu je pacient bez obtíží, kvalita a průměrná délka života je prakticky shodná s ostatní populací. Pokud dietu přeruší, vrací se obtíže, poškození střevní sliznice i možné komplikace.

Podrobné informace na www.laboratornitesty.cz

Přečtěte si zajímavé články o problematice celiakie.