Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Nejčastější dotazy

Proč využíváte jako informační zdroj www.laboratornitesty.cz?

Tento webový informační portál je velmi profesionálně zpracovaný, informace jsou důvěryhodné, na jednotlivých stránkách pracovali renomovaní lékaři, garantem je Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Dohodli jsme se tedy na vzájemné spolupráci. Chceme, aby naši čtenáři dostali pravdivé informace nezatížené reklamou.

Proč spouštíte další webové stránky, když je na internetu takové množství informací?

Zdání klame. Informací je opravdu mnoho, ale mnohdy jsou účelově zavádějící, bývají nepřesné a zatížené skrytou reklamou. Naším cílem je lidi pravdivě informovat a pomáhat jim orientovat se ve světě zdravotnických termínů, ve světě různých vyšetření a výsledků. Bez doporučování léčebných prostředků. O tom ať rozhodně lékař a pacient. My dbáme na prevenci a na včasné odhalení případné nemoci.

Proč popisujete nemoci tak stručně?

Chceme nabídnout maximálně výstižné informace. Celý web je strukturován tak, aby se zde každý návštěvník snadno orientoval. Zajímavé informace si pak může přečít v jednotlivých článcích, které průběžně vycházejí v médiích a jsou tudíž čtivé pro laickou veřejnost. Na článcích se podíleli naši spolupracující lékaři, odborníci v dané tématice. Pokud si chce kdokoliv najít podrobnější informace, má vždy k dispozici odkaz na náš informační zdroj.