Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Je možné vyhnout se biopsii prostaty?

Je možné vyhnout se biopsii prostaty?
2.2.2015 | Archiv članků
autor: Zdravotní gramotnost národa

Karcinom prostaty patří k nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí, zejména u mužů ve věku nad 50 let.

Biopsie prostaty je invazivní zákrok, při kterém se odebírá vzorek tkáně prostaty k histologickému rozboru. Ten spočívá v důkladném prozkoumání tkáně pod mikroskopem, přičemž se hledají abnormální buňky. Dává jasnou odpověď, zda se jedná o onemocnění zhoubné či nezhoubné. K posouzení typu onemocnění a jeho rizik je však nutné vhodně využít všech dostupných diagnostickým metod. Některé z nich mohou pomoci vyloučit zbytečné zatížení pacienta biopsií.

Co čeká muže při vyšetření prostaty

Mezi zásadní vyšetření prostaty patří mechanické vyšetření pohmatem a sonografické vyšetření, nicméně i při negativním nálezu z obou těchto vyšetření existuje poměrně vysoká pravděpodobnost výskytu karcinomu. Další vyšetřovací metodou je stanovení určitých markerů v krvi pacienta. Během tohoto vyšetření se měří množství prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Byl vyvinutý jako nádorový marker pro screening a sledování rakoviny prostaty. Je dobrým vyšetřovacím nástrojem, ale také není zcela bezchybný. Zvýšená hladina PSA souvisí s rakovinou prostaty, ale také se objevuje u zánětu prostaty a benigní prostatické hyperplasie BPH.

Co je vyšetření PSA?

Laboratoř stanovuje hladinu celkového PSA – jak vázaného, tak volného. Platí, že čím větší je poměr koncentrací volného ke koncentraci vázaného PSA, tím menší je pravděpodobnost přítomnosti karcinomu prostaty. Existuje zde určitá hranice tohoto poměru, nad níž je přítomnost karcinomu prostaty velmi nepravděpodobná a pacient může být ušetřen biopsie. www.laboratornitesty.cz

Ještě přesnější vyšetření krve

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc. z FN Plzeň na základě několikaletého sledování pacientů doporučuje ještě stanovení koncentrace tzv. pro-PSA, což je část volného PSA vyskytující se v rakovinných tkáních prostaty, která je rovněž v malém množství uvolňována do krevního oběhu. Znalost hladiny pro-PSA spolu se znalostí koncentrací volného a vázaného PSA může významně přispět k přesnějšímu posouzení rizika výskytu karcinomu, a byl-li už karcinom zjištěn, k prognóze vývoje choroby, agresivity nádoru, posouzení účinnosti léčby, a dokonce i k úvaze, zda vůbec léčbu zahájit. Zejména v případech pacientů, u nichž by karcinom prostaty zjištěn ve vysokém věku, totiž léčba zbytečně zatíží pacienta, aniž by vedla k prodloužení délky jeho života.

Je nutné zdůraznit, že rozhodující je vždy posouzení konkrétní situace lékařem, který má kromě stanovení koncentrací uvedených markerů k dispozici rovněž údaje z vyšetření pacienta a ze sonografického vyšetření. Nicméně právě komplex těchto vyšetření může pomoci pacientovi vyhnout se zatěžující biopsii prostaty.

Více o onemocnění prostaty na ww.laboratornitesty.cz