Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Jak nám pomáhají enzymy

Jak nám pomáhají enzymy
21.5.2015 | Archiv članků
autor: Zdravotní gramotnost národa

V POSLEDNÍCH LETECH ZAŽÍVÁ LÉČBA ENZYMY VELKÝ BOOM. ZE VŠECH STRAN SE NA NÁS VALÍ NEJRŮZNĚJŠÍ REKLAMY, KTERÉ SLIBUJÍ DOSLOVA ZÁZRAKY. JE TO OPRAVDU TAKOVÁ LÉČEBNÁ BOMBA, JAK SE ŘÍKÁ, NEBO JE TO JEN PLACEBO?

 

Možnávámtohleslovíčko
vůbecnicneříká,alevěřte,že
enzymyjsoupročlověka
velmidůležité.Užkdysidávnosepoužívaly
některédruhypotravinkléčběrůznýchpotíží,napříkladdužinazananasunebopapáji.Právětyjsounaenzymybohaté.
Kromětoho,žeběhemjídlapřijímámesacharidy,bílkovinyatuky,přijímámetaké
vmalémmnožstvíenzymy.Jaké,tozáleží
Jaknám
pomáhají
enzymy?
natom,cosnímeavjakémstavu.Výše
uvedenýananasobsahujeenzymbromelain
(tenpomáháštěpitbílkoviny),alenajdeme
hojenvčerstvémovoci.Vprůmyslově
zpracovanémužne.Právěovoceazelenina
obsahujíspoustyprospěšnýchenzymů,
kterénašemutěluprospívají.

Možná, že vám tohle slovíčko vůbec nic neříká, ale věřte, že jsou enzymy pro člověka velmi důležité. Už kdysi dávno se používaly některé druhy potravin k léčbě různých potíží, například dužina z ananasu nebo papáji. Právě ty jsou na enzymy bohaté. Kromě toho, že během jídla přijímáme sacharidy, bílkoviny a tuky, přijímáme také v malém množství enzymy. Jaké, to záleží na tom, co sníme a v jakém stavu. Výše uvedený ananas obsahuje enzym bromelain (ten pomáhá štěpit bílkoviny), ale najdeme ho jen v čerstvém ovoci. V průmyslově zpracovaném už ne. Právě ovoce a zelenina obsahují spousty prospěšných enzymů, které našemu tělu prospívají.

Jak enzymy fungují

V dnešní době se hodně využívají určité enzymy pro léčbu řady onemocnění. Podávají se lidem v případě špatně se hojících ran,na podporu trávení, dokonce i při léčbě kardiovaskulárních chorob či rakoviny. Měli byste ale vědět, že samy enzymy léčit nedokážou. Umí ale nastartovat či podporovat správné fungování imunity a dalších přirozených procesů. Jejich úkol je tedy jasný: udržovat organismus co nejzdravější. A co vlastně enzymy jsou? „Jsou to speciální bílkoviny, které v živých organismech urychlují enzymové reakce. Neznamená to, že umožňují reakci, která by bez nich neproběhla, ale výrazně ji urychlují. Většina chemických reakcí v našem organismu je řízena právě enzymy, přičemž každá reakce nebo skupina reakcí má svůj specifický enzym, “vysvětluje prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., z Lékařské fakulty UK a FN v Plzni. „Tak například hlavní živiny v potravě, škrob, tuky i bílkoviny, musí být nejprve v trávicím traktu příslušnými enzymy (alfa-amylázou, lipázou a proteázami) rozštěpeny na základní stavební kameny (glukózu, mastnékyseliny aaminokyseliny), ty se pak vstřebají a v játrech přemění na látky tělu vlastní. Ale i další děje v organismu, například štěpení glukózy s cílem získat energii,její přeměna na tuky, tvorba bílkovin a další procesy jsou řízeny enzymy, “říká MUDr. Jaroslav Racek. Kromě výše uvedeného umějí toxiny, čistit krev, posilovat imunitní systém, snížit tlak na slinivku–enzymy mají širokou paletu použití. Zvláště pro imunitu jsou důležité. Pomáhají ji nastartovat, zvýšit její obranyschopnost, ale ve správnou chvíli ji také utlumit, protože kdybychom ji měli příliš silnou, mohla by zničit zdravé tkáně.

Terapie enzymy - enzymoterapie

Bohužel žijeme v době, kdy většina potravin, které konzumujeme, je nějak zpracovaná. Buď jsme je uvařili, pasterizovali, konzervovali nebo dali do mikrovlnky. A jak už víme, enzymy jsou velmi citlivé na teplo, tak že se zničí celkem snadno už při teplotách nad 48 stupňů Celsia. Tyhle procesy způsobují, že nám pak základní enzymy v těle chybějí a že naše tělo nefunguje tak, jak by mělo. Špatně trávíme potravu, špatně se vstřebávají živiny, necítíme se dobře. Proto se v posledních desítiletích používá tzv. enzymoterapie, léčebná metoda, kdy lidé cíleně užívají živočišné a rostlinné enzymy ve formě tablet, dražé nebo kapslí. Enzymatická terapie se používá k léčbě nejrůznějších zdravotních problémů v těle.

Drahé placebo, nebo opravdový lék?

Na jedné straně oslava enzymoterapie, na druhé skepse. Ke které patříte vy? Někteří odborníci léčbu enzymy v podobě tablet (obvykle velmi drahých) považují za placebo. Prý nikdy nebyla zcela objektivně prověřena. Jsou tedy léky s enzymy zázračné, nebo si jen přejeme, aby byly?  „Tyto léky obsahují enzymy štěpící bílkoviny. Uvádí se, že jsou účinné proti zánětům, otokům a podporují imunitu. Nebudu hodnotit výsledky a věrohodnost klinických studií, uvedu však několik skutečností, které se nedají vyvrátit. Když uvěřím tomu, že významné množství enzymů se v aktivní formě v tenkém střevě vstřebá, proč tedy nepůsobí stejné enzymy, které máme v tenkém střevě a které vznikají ve velkém množství vnaší slinivce břišní, jsou tedy tělu vlastní? Je to amyláza štěpící škrob, lipáza štěpící tuky či trypsin achymotrypsin, které štěpí bílkoviny.

Dále mi není jasné, k čemu nám bude amyláza v krvi, když tam nemáme její substrát škrob. Stejně tak tuky v krvi, které vní jsou vázány na bílkoviny ve formě tzv. lipoproteinů, štěpí jen lipoproteinová lipáza, která se nachází na povrchu buněk vystýlajících cévy. Konečně trypsin a chymotrypsin mají za úkol štěpit bílkoviny z potravy výlučně v tenkém střevě, aby neštěpily bílkoviny v krvi a ve tkáních, vážou se na účinné inhibitory obsažené v krevní plazmě (alfa-1 antitrypsin a další). Nedostatek těchto inhibitorů vede naopak k závažnému poškození organismu,“ domnívá se profesor Racek. Je tedy na vás, čemu se rozhodnete věřit. Faktem je, že existuje řada vědeckých studií, které efekt enzymatické léčby podporují. Jedna studie například prokázala udětí léčených wobenzymem snížení akutních zánětů dýchacích cest z 5,3 na 2,2 (rok po zahájení léčby). Studie zveřejněná vmagazínu Science Daily zroku 2009 zase prokázala zlepšení funkce poškozených ledvin vpřípadě tzv. Fabryho choroby atd.

Celý článek vyšel v čísle 05/2015 časopisu Zdraví