Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Statistický úřad porovnává počty zemřelých od roku 2011

Statistický úřad porovnává počty zemřelých od roku 2011
6.5.2020 | Archiv novinek
autor: Zdravotní gramotnost národa

Smrt se stala věcí veřejnou. Lidé diskutují o počtu úmrtí v souvislosti s nemocí COVID-19, odborníci varují před záměnou příčiny úmrtí v souvislosti s nákazou koronavirem. Ale co říkají čísla? ČSÚ rychle zareagoval a rozhodl se zveřejňovat předběžná data o počtu zemřelých v týdenních cyklech.

Podle dosud dostupných údajů zemřelo ve dnech 30. 12. 2019 až 1. 3. 2020 celkem 20 652 obyvatel České republiky, což je o 895 méně, než jaké udávají výsledky pro stejné období roku 2019.

Údaje o počtu zemřelých vychází z běžné evidence demografických událostí, kdy za každé úmrtí na území ČR je vyplňováno matričními úřady statistické hlášení o úmrtí. Informace o počtu přijatých a zpracovaných hlášení za zemřelé obyvatele Český statistický úřad doposud pravidelně zveřejňoval ve čtvrtletní periodicitě a to 73. den po skončení referenčního období.

„Díky nasazení našich zaměstnanců se nám podařilo rozšířit a uspíšit předběžné výstupy o počtu zemřelých. Data budeme od dnešního dne aktualizovat v týdenním cyklu, přičemž zveřejněné údaje budou pokrývat ty týdny, kde bude počet zpracovaných statistických hlášení o úmrtí vyhodnocen jako dostatečně úplný pro zveřejnění předběžných počtů zemřelých,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Výsledné načasování zveřejnění jednotlivých týdnů je tak výsledkem vybalancování potřeby dostatečné úplnosti údajů a snahy o co nejvčasnější zveřejnění předběžných výsledků.

Tab. 2: Srovnání počtu zemřelých podle čísla týdne v roce 2020* s dalšími roky
Číslo týdne Počet zemřelých  2020* Počet zemřelých 2019* Počet zemřelých  2018 Průměrný
počet zemřelých
2011-2019*
Celkem 1. – 9. týden 20 652 21 547 21 484 20 986
1. 2 294 2 321 2 143 2 306
2. 2 285 2 290 2 126 2 248
3. 2 220 2 311 2 230 2 280
4. 2 304 2 365 2 190 2 290
5. 2 335 2 497 2 216 2 342
6. 2 317 2 445 2 404 2 386
7. 2 320 2 509 2 602 2 391
8. 2 291 2 496 2 754 2 395
9. 2 286 2 313 2 819 2 349
* Předběžné výsledky        
Pozn.: Číslo týdne odpovídá normě ISO 8601, která je standardně používaná v České republice. První týden v roce je ten, který obsahuje první čtvrtek v roce.

Zdroj: Český statistický úřad, 30. dubna 2020