Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Konečně lepší zprávy

Konečně lepší zprávy
18.1.2015 | Archiv novinek
autor: Zdravotní gramotnost národa

Podle Českého statistického úřadu umíráme v ČR méně na nemoci oběhového systému a zhoubné novotvary. Rozdíly jsou sice malé, ale mohou svědčit o tom, že prevence a osvěta konečně nesou své ovoce!

V roce 2013 zemřelo v ČR nejvíce lidí na nemoci oběhového systému, což je chronická ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, selhání srdce, mozkový infarkt, cévní mozková příhoda, ateroskleróza a jiná cévní onemocnění mozku. Podle standardizovaných ukazatelů to bylo 47 % všech zemřelých, méně o 2 % než v roce 2012. Pokles ČSÚ zaznamenal i v případě úmrtí v důsledku zhoubných novotvarů, z 25,3 % v roce 2012 na 25 % v roce 2013.

„Bohužel se nejedná o úbytek počtu onemocnění, ale pokud lidé přijdou na vyšetření včas, mnohonásobně se jim zvyšují šance na uzdravení či zlepšení kvality života,“ uvádí Ing. Lenka Nováková, zástupkyně ústavu Zdravotní gramotnost národa.“ Úmrtí ubývá díky screeningu, novým léčebným postupům a včasným záchytem pomocí laboratorních testů. Proto je velmi důležité neustále lidi vzdělávat a seznamovat je s nezbytností prevence. Motto „Zdraví máte ve svých rukou“ plně vystihuje poslání nově vznikajícího ústavu Zdravotní gramotnost národa, který chce pomoci lidem nacházet a využívat informace o zdraví a tím posílit jejich vliv na své vlastní zdraví,“ dodává Ing. Nováková.