Nezisková organizace pro vaši lepší informovanost

Jaké nemoci seniorů jsou pro zdravotní pojišťovny nejdražší?

Jaké nemoci seniorů jsou pro zdravotní pojišťovny nejdražší?
21.6.2022 | Archiv novinek
autor: Zdravotní gramotnost národa

Na zdravotní péči o osoby ve věku 65 a více let připadají dlouhodobě dvě pětiny celkových výdajů zdravotních pojišťoven. V roce 2019 to bylo 132 mld. Kč, tedy 43 % z celkových výdajů. Průměrné roční výdaje na jednoho seniora ve věku 65–84 let dosáhly bezmála 60 tis. Kč, starší senioři stáli zdravotní pojišťovny ještě o 21 tis. Kč více. Průměrné výdaje na jednoho obyvatele Česka bez ohledu na věk přitom v roce 2019 činily 28,5 tis. Kč.

Největší část výdajů zdravotních pojišťoven vydaných na léčbu seniorů putovala na léčbu nemocí oběhové soustavy (19,6 mld. Kč). Osoby ve věku 65 a více let spotřebovaly bezmála sedm desetin z celkových výdajů pojišťoven na léčbu těchto onemocnění. V průměru na každou osobu ve věku 65 a více let vydaly zdravotní pojišťovny na léčbu této diagnózy 9 tis. Kč, ve věkové skupině 85+ to bylo dokonce 16,1 tis. Kč.

Za léčbu novotvarů u seniorů vydaly zdravotní pojišťovny v roce 2019 téměř 13 mld. Kč, což odpovídá 6 tis. Kč na jednoho pojištěnce. Průměrné výdaje na obyvatele na léčbu novotvarů rostou do věku 74 let, u starších seniorů jsou již nižší. Na nemoci močové a pohlavní soustavy (vyjma zhoubných nádorů) směřovalo 8,6 mld. Kč, tedy 4 tis. Kč na jednoho pojištěnce. Jak v případě novotvarů, tak i nemocí močové a pohlavní soustavy si léčba seniorů vyžádala zhruba polovinu z celkových výdajů zdravotních pojišťoven na uvedené dvě skupiny diagnóz.

Nejmenší částky v seniorské populaci stojí zdravotní pojišťovny ženy ve věkové kategorii 65–69 let. Péče o ně stála v roce 2019 v průměru 44 tis. Kč na osobu. Nejnákladnější byla péče o muže ve věku 85–89 let, na něž pojišťovny vynaložily průměrně 84,4 tis. Kč na osobu. Ve většině seniorských věkových skupin s výjimkou těch nejstarších nad 90 let jsou průměrné výdaje pojišťoven na jednu ženu nižší než průměrné výdaje na jednoho muže.

zdroj: https://www.statistikaamy.cz/2022/05/25/zdravi-leky-nemoci